7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
4. ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΩΣ 99,999%

ΚΩΔ. 7.4.1 K
 
ΚΩΔ. 7.4.2 TE
 
 
  • Χειρουργείων
  • Εργαστηρίων
  • Φαρμακοβιομηχανίας
  • Computer Rooms
  • Φιλτρόσακκοι παντός τύπου
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design