7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
42. ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ - ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ (ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ) ΑΕΡΑ

ΚΩΔ. 7.42.1 ΒΕ
Ειδοποιήσεις Φίλτρου (alarm) - DPG/PS
Συνδιασμός από Διαφορικό Μανόμετρο και Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης
Filter Alerts - DPG/PS
Combination of a differential pressure gauge and a differential pressure switch
 
ΚΩΔ. 7.42.2 ΒΕ
Διαφορικά Μανόμετρα & Μανόμετρα - DPG
για ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό, κλιματισμό
Differential Pressure Gauges & Manometers - DPG
Differential pressure gauge for HVAC applications
 
ΚΩΔ. 7.42.3 ΒΕ
Διακόπτες Διαφορικής Πίεσης για Αέρα - PS
Differential Pressure Switches for air - PS
 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design