matsakis.gr > Προϊόντα > 7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
> 46. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑΣ
 

7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
46. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑΣ

Μονάδες Απόσμησης Κουζίνας

Οι μονάδες θα είναι κατάλληλα για κουζίνες.

Η μονάδα τοποθετείται στο δίκτυο εξαερισμού των χώρων που παράγονται ή υπάρχουν κάπνα και οσμές όπως οι χοάνες (φούσκες) των κουζινών, οι χώροι πλυσίματος (λάντζα) κ.α.

Το ρεύμα αέρα στον αποσμητή διέρχεται από τη σειρά των φίλτρων όπου αφαιρούνται τα σωματίδια και εξουδετερώνονται οι οσμές.

Τα φίλτρα σωματιδίων τοποθετούναι σε σειρά, σε στάδια αυξανόμενης αποδοτικότητας.

Τα πρώτα στάδια είναι πλενόμενα με καθαριστικά και νερό και προστατεύουν τα επόμενα από κορεσμό.  Στον αποσμητή κουζίνας τοποθετούνται φίλτρα ενισχυμένου τύπου HS με αυξημένη διάρκεια ζωής.

Τα φίλτρα σωματιδίων αυξάνουν την πτώση πίεσης τους κατά τον κορεσμό τους.  Προαιρετικά οι μονάδες φέρουν διαφορικά μανόμετρα στα φίλτρα ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός κορεσμού τους.

Ο αποσμητής θα φέρει χημικά φίλτρα εξουδετέρωσης οσμών.  Τα χημικό μέσο στους αποσμητές θα αποτελείται από μίγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας σε μορφή κόκκων εμποτισμένο σε οξειδωτικά μέσα εξουδετέρωσης των ρύπων.

Το χημικό μέσο δύναται να τοποθετηθεί σε επαναγεμιζόμενους κυλίνδρους ή εναλλακτικά σε κάνιστρα.

Η απόδοση της χημικής φίλτρανσης στους αποσμητές θα είναι τουλάχιστον 99,5% ανεξάρτητα από την ένταση των οσμών στην είσοδο του αποσμητή.

Σε περιπτώσεις που η απόσμηση αφορά κουζίνα όπου γίνεται ψήσιμο στα κάρβουνα οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλότερες.  Τα κάρβουνα κατά την καύση τους παράγουν αυξημένες ποσότητες κάπνας και άκαυστων υδρογονανθράκων (καπναέρια) και η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι υψηλότερη.

Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται φίλτρα με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και περισσότερα στάδια φιλτραρίσματος ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε απόσμηση.  Γενικά όμως οι φιλτρομονάδες δεν λειτουργούν όταν χρησιμοποιούνται κάρβουνα για το ψήσιμο, διότι τα φίλτρα αντέχουν έως 60 - 70°C. Ενώ με την χρήση καρβούνων η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 150°C, οπότε η φιλτρομονάδα καταστρέφεται αμέσως.

Τα σωματίδια αφαιρούνται με φίλτρα σωματιδίων με απόδοση 85% στο 1μm και οι οσμές με χημικά φίλτρα σε κυλίνδρους και χημικά φίλτρα σε μονολιθική μορφή.  Η μονάδα δεν απαιτεί συχνή συντήρηση και αποτελεί ολοκληρωμένη λύση απόσμησης με ενισχυμένη δυνατότητα αντιμετώπισης οσμών από ψάρια και θαλασσινά.

Τα σωματίδια αφαιρούνται με φίλτρα σωματιδίων με απόδοση 99,5% στα 0,3 μm και οι οσμές χημικά φίλτρα σε κάνιστρα και χημικά φίλτρα σε μονολιθική μορφή.  Η μονάδα χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εφαρμογές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ. και σε κουζίνες με υψηλά φορτία σωματιδίων και ρύπων.  Ο βαθμός απόδοσης της μονάδας αγγίζει το 99,5%.

Τα φίλτρα στους αποσμητές κουζίνας θα κατασκευαστούν με τις υψηλότερες προδιαγραφές πυροπροστασίας.

Οι αποσμητές θα φέρουν φίλτρα κλάσης Κ1 / F1 κατά DIN 53438.  Τα φίλτρα θα κατασκευαστούν από υλικά που εμποδίζουν τη δημιουργία και ανάπτυξη φλόγας στον αποσμητή.

Η κατασκευή των μονάδων και των εξαρτημάτων τους θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001, όλα τα ηλεκτρικά μέρη φέρουν δήλωση συμμόρφωσης CE ως προς τους αντίστοιχους κανονισμούς και τα φίλτρα σωματιδίων θα ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ779 και ΕΝ1882.

Οι μονάδες απόσμησης συναρμολογούνται από ένα ή περισσότερα κιβώτια ανάλογα με τις διαστάσεις και το χώρο τοποθέτησης.  Ο ανεμιστήρας του εξαερισμού (απορροφητήρας) τοποθετείται πάντοτε μετά τα φίλτρα σε ίδιο ή άλλο κιβώτιο.

Οι μονάδες μπορεί να κατασκευαστούν σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με το χώρο τοποθέτησης και την απαιτούμενη παροχή.

Οι μονάδες απόσμησης κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή αλουμίνιο inox.  Τα στάδια φίλτρων σωματιδίων 0-3, στάδια χημικών φίλτρων 1-3, πτώση πίεσης ΔΡ (Pa) στην ονομαστική παροχή από 500-1200.

Η εγκατάσταση και η σύνδεση των δικτύων θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία.

 

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 

7. ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
    ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ
    ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

 
matsakis.gr
Powered by Global CMS v3.1

Global Business Web Design